Effectmeting bij PDL

Het is mooi, het is simpel en het werkt’: dat is een van de motto’s van PDL. Maar hoe weet je nu of het echt werkt? Hoe kun je aantonen dat jouw interventie het gewenste resultaat heeft? Vooral wanneer de cliënt dit zelf niet meer kan vertellen?

Een meetinstrument kan van belang zijn om na te gaan voor wie PDL-zorg geïndiceerd is. Het meten van de ingezette PDL zorg bij cliënten kan houvast bieden bij het evalueren van zorg. En je kunt met een meetinstrument nagaan of het effect heeft op de ervaren pijn en een toegenomen kwaliteit van leven.

Op het komende PDL congres “Handen ineen voor PDL“geeft Sylvia Meinders hierop antwoord in de workshop “Effectmetingen bij PDL”. Het congres vindt plaats op 26 november a.s. in de Reehorst te Ede. Inschrijven voor het congres kan via https://www.congressenmetzorg.nl/congres/pdl/

Wil je nu al meer weten over effectmeting en PDL: dat kan! Vandaag is tweede druk van onze uitgave “Meetinstrumenten en PDL” verschenen. Neem daarvoor een kijkje in onze webshop.